ニュース

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI HÙNG BIỆN – VIẾT LUẬN DÀNH CHO THỰC TẬP SINH NGÀNH KAIGO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


Công ty cổ phần IMAid Alpha
Ban tổ chức cuộc thi hùng biện – viết luận
Địa chỉ: 1-1-1 Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 Tokiwa Palace 1F
TEL.03-6279-2662
FAX.03-6908-9566
E-mail. info@ialpha.jp
URL. https://ialpha.jp

「1」趣旨
弊社では、外国人介護技能実習生の支援の一環として、また、外国人介護技能実習生の活躍を多くの日本人に認知してもらうため、スピーチ・作文コンクールを実施致します。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。
1. Mục đích
Chúng tôi tổ chức cuộc thi hùng biện – viết luận để hỗ trợ cho các thực tập sinh ngành kaigo người nước ngoài
và để nhiều người Nhật biết đến hoạt động của các thực tập sinh ngành kaigo người nước ngoài.
Chúng tôi rất mong nhận nhiều đơn đăng ký từ các bạn!

「2」応募資格
日本に在留する外国人介護技能実習生であること。
2. Đối tượng tham gia
Thực tập sinh ngành Kaigo người ngước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản.

「3」部門
①日本語スピーチの部
②日本語作文の部
③母国語作文の部
3. Nội dung thi
①Hùng biện bằng tiếng Nhật
②Viết luận bằng tiếng Nhật
③Viết luận bằng tiếng mẹ đẻ

「4」テーマ(各部門共通)
①介護の仕事を通して知ったこと、わかったこと。
②利用者さんからもらったうれしい言葉。
③私が毎日頑張れる原動力。
④将来の夢と介護
⑤日本で介護技能実習生になろうと思ったきっかけ。
4. Chủ đề (chung cho 3 nội dung thi)
1 Những gì tôi hiểu và biết được thông qua công việc kaigo của mình.
2 Câu nói khiến tôi hạnh phúc khi nghe được từ người mình chăm sóc.
3 Động lực để tôi có thể cố gắng, nỗ lực hết mình mỗi ngày.
4 Ước mơ trong tương lai và ngành kaigo.
5 Điều đã khiến tôi quyết định trở thành thực tập sinh ngành kaigo tại Nhật Bản.

「5」規定
〇スピーチの部の規定
①スピーチは、3分程度の動画で提出してください。
②携帯電話で撮影した動画でも構いません。
③スピーチを始める前に、名前と国を言い、次にテーマを言ってからスピーチを始めてください。
④応募は、1人1スピーチで、自作の未発表のスピーチ(他のコンクールに応募していないもの)に限ります。
〇作文の部の規定
①作文は、A4サイズ400字詰め原稿用紙3枚(1200字)程度で提出してください。
②原稿は縦書き・横書きのどちらでも構いません。
③本人が自筆もしくはパソコンで作成し、原本(コピー不可)を提出してください。
④作文は、1行目にテーマを、2行目に名前を明記し、3行目から本文を書いてください。
⑤応募は、1人1作文で、自作の未発表作文(他の作文コンクールに応募していないもの)に限ります。
5. Thể lệ
● Thể lệ phần Thi hùng biện
1 Gửi bài hùng biện bằng video dài khoảng 3 phút.
2 Chấp nhận video quay bằng điện thoại di động.
3 Trước khi bắt đầu hùng biện, hãy giới thiệu tên và quốc gia của mình, nói tên chủ đề bạn sẽ hùng biện rồi bắt
đầu phát biểu.
4 Mỗi người chỉ có thể đăng ký một bài hùng biện, và chỉ những bài hùng biện chưa được công bố do chính chủ
sáng tác (bài hùng biện chưa từng đăng ký tham gia tại các cuộc thi khác).
● Thể lệ phần Thi viết luận
1 Gửi bài luận khoảng 3 tờ (~1200 chữ) trên giấy viết luận 400 chữ khổ A4.
2 Bài luận viết theo chiều ngang/dọc đều được.
3 Nộp bản gốc (không nộp bản copy, sao chép) được viết tay, hoặc đánh máy bởi chính chủ.
④ Bố cục trình bày bài luận: Dòng đầu tiên viết Chủ đề, dòng thứ 2 viết họ tên, dòng thứ 3 viết nội dung bài luận.
⑤Mỗi người đăng ký một bài luận, và chỉ những bài chưa được công bố do chính chủ sáng tác (bài luận chưa
được đăng ký tham gia các cuộc thi viết luận khác).
*スピーチの部と作文の部の両方に応募することは可能です。但し、入選はどちらかの良い方のみにさせて頂きます。
* Có thể tham gia cả 2 phần thi Hùng biện và viết luận. Tuy nhiên, nội dung phần nào xuất sắc hơn sẽ được lựa
chọn để trao giải.

「6」使用言語
①日本語スピーチの部:日本語
日本語作文の部:日本語
母国語作文の部:母国語
6. Ngôn ngữ sử dụng
① Phần hùng biện tiếng Nhật: tiếng Nhật
日本語Phần viết luận tiếng Nhật: tiếng Nhật
③ a href=”https://ialpha.jp/wp-content/uploads/2021/08/Essay-NativeLanguage.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Phần viết luận tiếng mẹ đẻ: tiếng Việt
*注意事項
①日本語スピーチの部及び日本語作文の部への応募の場合、日本語の良し悪しは審査基準にしませんが、日本語の意味が分からない場合、本人が不利益を被る場合があります。
②母国語作文の部への応募の場合、弊社スタッフが翻訳して審査を行いますが、翻訳が本人の意図と完全に一致しない場合があります。
*Chú ý:
① Khi đăng ký phần thi hùng biện tiếng Nhật và viết luận tiếng Nhật: năng lực tiếng Nhật không phải là tiêu chí
quan trọng nhất để lựa chọn, tuy nhiên, nếu ban tổ chức cuộc thi không hiểu tiếng Nhật của bạn, bài thi của bạn
có khả năng sẽ không được đánh giá cao.
② Nếu bạn đăng ký phần viết luận bằng tiếng mẹ đẻ của mình (tiếng Việt), nhân viên của chúng tôi sẽ dịch và ban
tổ chức sẽ dùng bản dịch để đánh giá, tuy nhiên bản dịch có thể có nội dung không trùng khớp hoàn toàn với suy
nghĩ của bạn.

「7」募集期間
2021年6月1日から9月30日まで(9月30日17時必着)
7. Hạn đăng ký và nộp bài
Từ ngày 1/6/2021 tới ngày 30/9 (đến 17h ngày 30/9)

「8」応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、スピーチ動画もしくは作文に添付し、以下の宛先にメールもしくは郵送にて提出してください。
また、スピーチ動画の提出に関しては、YouTubeにアップして頂き、その動画のURLでの提出も可能です。

送付先
〒161-0033東京都新宿区下落合1-1-1 トキワパレス1F
株式会社アイメイドアルファ スピーチ・作文コンクール事務局
E-mail. info@ialpha.jp

8. Phương thức đăng ký, nộp bài:
Vui lòng điền vào các mục cần thiết trong đơn đăng ký (mẫu đơn ở trang số 7), đính kèm video bài hùng biện hoặc
bài luận rồi gửi qua bưu điện hoặc qua email đến địa chỉ dưới đây. Riêng video bài hùng biện có thể gửi cả video
qua email hoặc upload lên Youtube rồi gửi link video qua email.

1-1-1 Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 Tokiwa Palace 1F
Công ty cổ phần IMAid Alpha – Ban tổ chức cuộc thi hùng biện – viết luận
E-mail: info@ialpha.jp

「9」表彰及び賞金
①日本語スピーチの部
最優秀賞1名:表彰状及び賞金15万円
優秀賞2名:表彰状及び賞金8万円
優良賞10名:表彰状及び賞金1万円
②日本語作文の部
最優秀賞1名:表彰状及び賞金10万円
優秀賞2名:表彰状及び賞金5万円
優良賞10名:表彰状及び賞金1万円
③母国語作文の部
最優秀賞1名:表彰状及び賞金5万円

優秀賞2名:表彰状及び賞金3万円
優良賞10名:表彰状及び賞金5000円
9. Giải thưởng
① Phần hùng biện tiếng Nhật
Giải nhất (1 giải): Bằng khen và tiền thưởng 150.000 yên
Giải nhì (2 giải): Bằng khen và tiền thưởng 80.000 yên
Giải ba (10 giải): Bằng khen và tiền thưởng 10.000 yên
② Phần viết luận tiếng Nhật
Giải nhất (1 giải): Bằng khen và tiền thưởng 100.000 yên
Giải nhì (2 giải): Bằng khen và tiền thưởng 50.000 yên
Giải ba (10 giải): Bằng khen và tiền thưởng 10.000 yên
③ Phần viết luận tiếng mẹ đẻ
Giải nhất (1 giải): Bằng khen và tiền thưởng 50.000 yên
Giải nhì (2 giải): Bằng khen và tiền thưởng 30.000 yên
Giải ba (10 giải): Bằng khen và tiền thưởng 5.000 yên

「10」発表
2021年12月上旬に、入賞者に通知し、また、弊社ホームページでも発表します。
10. Công bố giải
Người đạt giải sẽ được thông báo vào đầu tháng 12 năm 2021 và sẽ được công bố trên trang web của công ty
chúng tôi.

「11」その他
①応募スピーチ動画及び作文の著作権は株式会社アイメイドアルファに帰属します。
②応募スピーチ動画及び作文は返却致しません。
③応募用紙に記載された個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲内で利用します。
4 応募スピーチ動画及び作文は、弊社ホームページや印刷物、その他媒体で使用することがあります。
⑤募集要項は、弊社ホームページ(https://ialpha.jp)でも、中国語・ベトナム語・ネパール語・英語・モンゴル語・タガログ語が見られます。
11. Nội dung khác
(1) Bản quyền của video và bài luận đăng ký thuộc về Công ty cổ phần IMAid Alpha
② Các video và bài luận sau khi nộp sẽ không được trả lại.
5 Thông tin cá nhân trong đơn đăng ký sẽ được sử dụng trong phạm vi cần thiết cho hoạt động của cuộc thi này.
6 Các video và bài luận đăng ký có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi, ấn phẩm và các phương tiện
truyền thông khác.
7 Bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký bằng tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Anh , tiếng Mông Cổ, và
tiếng Philippines trên trang web của chúng tôi (https://ialpha.jp).

「11」主催・共催
主催:株式会社アイメイドアルファ
共催:ワイズネット事業協同組合
11. Đơn vị tổ chức
Đơn vị tổ chức : Công ty cổ phần IMAid Alpha
Đơn vị đồng tổ chức : Nghiệp đoàn Wisenet

「12」お問い合わせ
株式会社アイメイドアルファ 作文コンクール事務局
〒161-0033東京都新宿区下落合1-1-1 トキワパレス1F
TEL.03-6279-2662 FAX.03-6908-9566
E-mail. info@ialpha.jp URL. https://ialpha.jp
*質問がある際は、上記のEメールアドレスにメールをください。弊社には各国語がわかる職員がいますので、皆さんの母国語でメールを送ってくれても大丈夫です。
12. Thông tin liên hệ
Công ty cổ phần IMAid Alpha – Ban tổ chức cuộc thi hùng biện – viết luận
1-1-1 Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 Tokiwa Palace 1F
TEL.03-6279-2662 FAX.03-6908-9566
E-mail. info@ialpha.jp URL. https://ialpha.jp
4
*Nếu có câu hỏi, hãy gửi câu hỏi tới địa chỉ email trên. Công ty chúng tôi có các nhân viên phụ trách các ngôn ngữ
khác nhau nên bạn có thể gửi email nội dung bằng tiếng mẹ đẻ.

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN – VIẾT LUẬN
DÀNH CHO THỰC TẬP SINH NGÀNH KAIGO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI[PDF]

株式会社アイメイドアルファは、ご提供頂いた個人情報を以下の通りお取り扱い致します。
Công ty cổ phần IMAid Alpha sử dụng thông tin cá nhân đã được cung cấp như sau:

「1」個人情報の取得と利用目的
外国人介護士技能実習スピーチ・作文コンクールの活動及び本人への連絡。
1. Mục đích thu thập, sử dụng thông tin cá nhân
Nhằm mục đích liên hệ với người đăng ký tham gia cuộc thi Hùng biện – viết luận dành cho thực tập sinh
ngành kaigo người nước ngoài.

「2」個人情報の第三者提供
スピーチ・作文コンクールの応募にてご提供頂いた個人情報は、以下の通り第三者に提供します。
2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện – viết luận sẽ được cung cấp cho bên
thứ ba như sau.
1 提供する目的
外国人介護士技能実習生の支援及び、認知度の向上。
②提供する個人情報
氏名、国籍、性別、実習先、顔写真(入選者のみ)、応募スピーチもしくは作文。
③提供する方法
弊社ホームページ掲載、出版物の配布
④提供する第三者
外国人介護士技能実習生、ホームページ閲覧者、外国人介護士技能実習受入れ関与機関、出版物提供依頼者
1 Mục đích cung cấp
Hỗ trợ và nâng cao nhận thức của thực tập sinh ngành kaigo người nước ngoài.
2 Thông tin sẽ cung cấp
Họ tên, quốc tịch, giới tính, nơi thực tập, ảnh chân dung (chỉ những người được giải), bài hùng biện hoặc bài
luận đăng ký
3 Phương thức cung cấp
Đăng tải lên trang web công ty, các ấn phẩm xuất bản
4 Bên thứ 3 cung cấp
Thực tập sinh kaigo người nước ngoài, khách truy cập trang web, tổ chức tiếp nhận thực tập sinh ngành kaigo
người nước ngoài, người yêu cầu xuất bản

「3」個人情報の提供を伴う委託
スピーチ・作文コンクールの応募にてご提供頂いた個人情報は、ホームページ掲載及び弊社出版物の印刷の目的で、その委託先に提供します。
3. Ủy thác với việc cung cấp thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện – viết luận sẽ được cung cấp cho công
ty ủy thác để đăng tải trên trang web và in ấn các ấn phẩm của công ty.

「4」個人情報の提供に関する任意性
弊社に個人情報をご提供頂くことは任意です。ご提供頂けない場合は、本人が不利益を被る場合がございますので、予めご了承ください。
4. Tính tự nguyện trong việc cung cấp thông tin cá nhân
Việc cung cấp thông tin cá nhân cho công ty chúng tôi là tự nguyện. Nếu không cung cấp, khả năng sẽ bị ảnh
hưởng tới việc tham gia cuộc thi.

「5」個人情報の開示等
弊社にご提供頂いた個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用停止、消去、第三者提供の停止の請求や相談については、弊社スピーチ・作文コンクール事務局までお問い合わせください。
5. Tiết lộ thông tin cá nhân, v.v.
Vui lòng liên hệ với ban tổ chức cuộc thi Hùng biện – viết luận của chúng tôi để thông báo, cung cấp, chỉnh sửa,
bổ sung hoặc xóa, tạm ngừng sử dụng, tạm ngừng cung cấp cho bên thứ ba, thắc mắc… về mục đích sử dụng thông
tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi.

以上
Trân trọng